Publications

 1. A rare gain of function in a wheat tandem kinase confers resistance to powdery mildew

  Ping Lu, Li Guo, Zhenzhong Wang, Beibei Li1, Jing Li, Yahui Li, Dan Qiu, Wenqi Shi, Lijun Yang, Ning Wang, Guanghao Guo, Jingzhong Xie, Qiuhong Wu, Yongxing Chen, Miaomiao Li, Huaizhi Zhang, Lingli Dong, Panpan Zhang, Keyu Zhu, Dazhao Yu, Yan Zhang, Karin R. Deal, Naxin Huo, Cuimin Liu, Ming-Cheng Luo, Jan Dvorak, Yong Qiang Gu, Hongjie Li*, Zhiyong Liu*. 2020 Nature Communications 11:680

 2. Cloning, characterization of TaGS3 and identification of allelic variation associated with kernel traits in wheat (Triticum aestivum L.)

  Jian Yang, Yanjie Zhou, Yu’e Zhang, Weiguo Hu, Qiuhong Wu, Yongxing Chen, Xicheng Wang, Guanghao Guo, Zhiyong Liu*, Tingjie Cao* and Hong Zhao. 2019 BMC Genetics 20:98

 3. Resistance to Heterodera filipjevi and H. avenae in winter wheat is conferred by different QTL

  Lei Cui, Dan Qiu, Lei Sun, Yu Sun, Yongkang Ren, Hongjun Zhang, Jingting Li, Jingwei Zou, Peipei Wu, Jinghuang Hu, Jingzhong Xie, Hongwei Liu, Li Yang, Yang Zhou, Yan Lv, Zhiyong  Liu*, T.D. Murray*, Hongjie Li*. 2019 Phytopathology (In press)

 4. Molecular detection of the powdery mildew resistance genes in winter wheats DH51302 and Shimai 26

  Yunfeng Qu, Peipei Wu, Jinghuang Hu, Yongxing Chen, Zhanliang Shi, Dan Qiu, Yahui Li, Hongjun Zhang, Yang Zhou, Li Yang, Hongwei Liu, Tongquan Zhu, Zhiyong Liu, Yanming Zhang, Hongjie Li. 2019, Journal of Integrative Agriculture (In press)

 5. Phenotyping and evaluation of CIMMYT WPHYSGP nursery lines and local wheat varieties under two irrigation regimes

  Yueqiang Zhang, Zhong Wang, Zheru Fan, Jianfeng Li, Xin Gao, Hongzhi Zhang, Qi Zhao, Zhaoying Wang and Zhiyong Liu* 2019, Breeding Science 69:55-67

 6. Molecular characterization of a novel TaGL3-5A allele and its association with grain length in wheat (Triticum aestivum L.)

  Jian Yang, Yanjie Zhou, Qiuhong Wu, Yongxing Chen, Panpan Zhang, Yu'e Zhang, Weiguo Hu, Xicheng Wang, Hong Zhao, Lingli Dong, Jun Han, Zhiyong Liu*, Tingjie Cao* 2019, Theor Appl Genet, 132:1799-1814

 7. Wheat powdery mildew resistance gene Pm64 derived from wild emmer (Triticum turgdium var. dicoccoides) is tightly linked in repulsion with stripe rust resistance gene Yr5  

  Deyun Zhang, Keyun Zhu, Lingli Dong, Yong Liang, Genqiao Li, Tilin Fang, Guanghao Guo, Qiuhong Wu, Jingzhong Xie, Yongxing Chen, Ping Lu, Miaomiao Li, Huaizhi Zhang, Zhenzhong Wang, Yan Zhang, Qixin Sun, Zhiyong Liu*, 2019, The Crop Journal 7:761-770

 8. Development of SNP, KASP, and SSR markers by BSR-Seq technology for saturation of genetic linkage map and efficient detection of wheat powdery mildew resistance gene Pm61

  Jinghuang Hu, Jingting Li*, PeipeiWu, Yahui Li, Dan Qiu, Yunfeng Qu, Jingzhong Xie, Hongjun Zhang, Li Yang, Tiantian Fu, Yawei Yu, Mengjuan Li, Hongwei Liu, Tongquan Zhu, Yang Zhou, Zhiyong Liu*, and Hongjie Li*, 2019, International Journal of Molecular Science. 20:750

 9. Fine mapping of the wheat powdery mildew resistance gene Pm52 using comparative genomics analysis and the Chinese Spring reference genomic sequence

  Peipei Wu. Jinghuang Hu, Jingwei Zou, Dan Qiu1, Yunfeng Qu, Yahui Li1, Teng Li, Hongjun Zhang, Li Yang, Hongwei Liu, Yang Zhou, Zhongjun Zhang, Jingting Li*, Zhiyong Liu*, Hongjie Li*, 2019 Theor Appl Genet, 132:1451–1461

 10. Analysis of Brachypodium genomes with genome-wide optical maps

  Tingting Zhu, Zhaorong Hu, Juan C. Rodriguez, Karin R. Deal, Jan Dvorak, John P. Vogel, Zhiyong Liu, and Ming-Cheng Luo* 2018, Genome, 61:559-565

 11. Pm61: a recessive gene for resistance to powdery mildew in wheat landrace Xuxusanyuehuang identified by comparative genomics analysis

  Huigai Sun, Jinghuang Hu, Wei Song, Dan Qiu, Lei Cui, Peipei Wu, Hongjun Zhang, Hongwei Liu, Li Yang, Yunfeng Qu, Yahui Li, Teng Li, Wei Cheng, Yang Zhou, Zhiyong Liu*, Jingting Li*, Hongjie Li*. 2018, Theoretical and Applied Genetics, 131:2085-2097

 12. Mechanisms, origin and heredity of Glu‑1Ay silencing in wheat evolution and domestication

  Guangbin Luo, Shuyi Song, Liru Zhao, Lisha Shen, Yanhong Song, Xin Wang, Kang Yu, Zhiyong Liu, Yiwen Li, Wenlong Yang, Xin Li, Kehui Zhan, Aimin Zhang*, Dongcheng Liu*. 2018 Theoretical and Applied Genetics (2018) 131:1561–1575

 13. Gene duplication and evolution dynamics in the homeologous regions harboring multiple prolamin and resistance gene families in hexaploid wheat

  Naxin Huo, Shengli Zhang, Tingting Zhu, Lingli Dong, Yi Wang, Toni Mohr, Tiezhu Hu, Zhiyong Liu, Jan Dvorak, Ming-Cheng Luo, Daowen Wang, Jong-Yeol Lee, Susan Altenbach* and Yong Q. Gu* 2018 Frontiers in Plant Science, 9:673

 14. Dynamic evolution of α-Gliadin prolamin gene family in homeologous genomes of hexaploid wheat

  Naxin Huo, Tingting Zhu, Susan Altenbach, Lingli Dong, Yi Wang, Toni Mohr, Zhiyong Liu, Jan Dvorak, Ming-Cheng Luo & Yong Q. Gu* Scientific Report, 2018, 8:5181

 15. Mapping a leaf senescence gene els1 by BSR-Seq in common wheat.

  Miaomiao Li, Beibei Li, Guanghao Guo, Yongxing Chen, Jingzhong Xie, Ping Lu, Qiuhong Wu, Deyun Zhang, Huaizhi Zhang, Jian Yang, Panpan Zhang, Yan Zhang, Zhiyong Liu* The Crop Journal, 2018, 6:236-243

 16. Development of molecular markers linked to powdery mildew resistance gene Pm4b by combining SNP discovery from transcriptome sequencing data with Bulked Segregant Analysis (BSR-Seq) in Wheat.

  Peipei Wu, Jingzhong Xie, Jinghuang Hu, Dan Qiu, Zhiyong Liu, Jingting Li, Miaomiao Li, Hongjun Zhang, Li Yang, Hongwei Liu, Yang Zhou, Zhongjun Zhang*, Hongjie Li* 2018  Front. Plant Sci. 5:95  

 17. Mapping stripe rust resistance genes by BSR-Seq: YrMM58 and YrHY1 on chromosome 2AS in Chinese wheat lines Mengmai 58 and Huaiyang 1 are Yr17.

  Yong Wang, Huaizhi Zhang, Jingzhong Xie, Bingmin Guo, Yongxing Chen, Huaiyu Zhang, Ping Lu, Qiuhong Wu, Miaomiao Li, Deyun Zhang, Guanghao Guo, Jian Yang, Panpan Zhang, Yan Zhang, Xicheng Wang, Hong Zhao, Tingjie Cao*, Zhiyong Liu*. The Crop Journal, 2018, 6:91-98

 18. Molecular mapping of YrTZ2, a stripe rust resistance gene in wild emmer accession TZ-2 and its comparative analyses with Aegilops tauschii

  Zhenzhong Wang, Jingzhong Xie, Li Guo, Deyun Zhang, Genqiao Li, Tilin Fang, Yongxing Chen, Jun Li, Qiuhong Wu, Ping Lu, Miaomiao Li, Haibin Wu, Huaizhi Zhang, Yan Zhang, Wuyun Yang, Mingcheng Luo, Tzion Fahima, Zhiyong Liu*. 2018, Journal of Integrative Agriculture, 17:1267-1275

 19. 利用SNP 芯片和BSA 分析规模化定位小麦抗白粉病基因

  吴秋红 陈永兴 李丹 王振忠 张艳 袁成国 王西成 赵虹 曹廷杰 刘志勇* 作物学报 2018, 44(1):1-14

 20. 利用BSR-Seq 定位小麦品种郑麦103 抗条锈病基因YrZM103

  张怀志 谢菁忠 陈永兴 刘旭 王勇 闫素红 杨兆生 赵虹 王西成 贾联合 曹廷杰 刘志勇* 作物学报 2017, 43(11):1643-1649

 21. Genome sequence of the progenitor of the wheat D genome Aegilops tauschii

  Ming-Cheng Luo, Yong Q. Gu, Daniela Puiu, Hao Wang, Sven O. Twardziok, Karin R. Deal, Naxin Huo, Tingting Zhu, Le Wang, Yi Wang, Patrick E. McGuire, Shuyang Liu, Hai Long, Ramesh K. Ramasamy, Juan C. Rodriguez, Sonny L. Van, Luxia Yuan, Zhenzhong Wang, Zhiqiang Xia, Lichan Xiao, Olin D. Anderson, Shuhong Ouyang, Yong Liang, Aleksey V. Zimin, Geo Pertea, Peng Qi, Jeffrey L. Bennetzen, Xiongtao Dai, Matthew W. Dawson, Hans-Georg Müller, Karl Kugler, Lorena Rivarola-Duarte, Manuel Spannagl, Klaus F. X. Mayer, Fu-Hao Lu, Michael W. Bevan, Philippe Leroy, Pingchuan Li, Frank M. You, Qixin Sun, Zhiyong Liu, Eric Lyons, Thomas Wicker, Steven L. Salzberg, Katrien M. Devos & Jan Dvořák. Nature, 2017, 551:498-502

 22. New insights into structural organization and gene duplication in a 1.75-Mb genomic region harboring the a-gliadin gene family in Aegilops tauschii, the source of wheat D genome

  Naxin Huo, Lingli Dong, Shengli Zhang, Yi Wang, Tingting Zhu, Toni Mohr, Susan Altenbach, Zhiyong Liu, Jan Dvorak, Olin D. Anderson, Ming-Cheng Luo, Daowen Wang and Yong Q. Gu. The Plant Journal, 2017, 92:571-583

 23. Mapping stripe rust resistance gene YrZH22 in Chinese wheat cultivar Zhoumai 22 by bulked segregant RNA-Seq (BSR-Seq) and comparative genomics analyses

  Yong Wang, Jingzhong Xie, Huaizhi Zhang, Bingmin Guo, Shunzong Ning, Yongxing Chen, Ping Lu, Qiuhong Wu, Miaomiao Li, Deyun Zhang, Guanghao Guo, Yan Zhang, Dengcai Liu, Shaokui Zou, Jianwei Tang, Hong Zhao, Xicheng Wang, Jun Li, Wuyun Yang, Tingjie Cao*, Guihong Yin*, Zhiyong Liu*. Theor Appl Genet, 2017, 130:2191-2201

 24. RNA-seq analysis of Brachypodium distachyon responses to Barley stripe mosaic virus infection

  Guoxin Wang, Ling Wang, Yu Cui, Meihua Yu, Chen Dang, Hao Wang, Xuejiao Jin, Lijie Yan, Qiuhong Wu, Dawei Li, Zhiyong Liu*. The Crop Journal: 2017, 5:1-10 (Cover story) [ Full Text ]

 25. Fine mapping of powdery mildew resistance gene PmTm4 in wheat using comparative genomics

  Jingzhong Xie, Lili Wang, Yong Wang, Huaizhi Zhang, Shenghui Zhou, Qiuhong Wu, Yongxing Chen, Zhenzhong Wang, Guoxin Wang, Deyun Zhang, Yan Zhang, Tiezhu Hu*, Zhiyong Liu*. Journal of Integrative Agriculture, 2017, 16:540-550 [ Full Text ]

 26. QTL mapping revealed TaVp-1A conferred pre-harvest sprouting resistance in wheat population Yanda 1817×Beinong 6

  Sheng-hui Zhou, Lin Fu, Qiu-hong Wu, Jiao-jiao Chen, Yong-xing Chen, Jing-zhong Xie, Zhen-zhong Wang, Guo-xin Wang, De-yun Zhang, Yong Liang, Yan Zhang, Ming-shan You, Rong-qi Liang, Jun Han, Zhi-yong Liu*. Journal of Integrative Agriculture, 2017, 16:435-444 [ Full Text ]

 27. Sequencing and comparative analysis of Aegilops tauschii chromosome arm 3DS revealed rapid evolution of Triticeae genomes

  Jingzhong Xie, Naxin Huo, Shenghui Zhou, Yi Wang, Guanghao Guo, Karin R. Deal, Shuhong Ouyang, Yong Liang, Zhenzhong Wang, Lichan Xiao, Tingting Zhu, Tiezhu Hu, Vijay Tiwari, Jianwei Zhang, Hongxia Li, Zhongfu Ni, Yingyin Yao, Huiru Peng, Shengli Zhang, Olin D. Anderson, Patrick E. McGuire, Jan Dvorak*, Ming-Cheng Luo*, Zhiyong Liu*, Yong Q. Gu*, Qixin Sun*. Journal of Genetics Genomics, 2017, 44:51-61 [ Full Text ]

 28. 小麦燕大1817 × 北农6 号重组自交系群体在正常和盐胁迫水培条件下 苗期性状的QTL 定位

  周升辉 吴秋红 谢菁忠 陈娇娇 陈永兴 傅琳 王国鑫 于美华 王振忠 张德云 王令 王丽丽 张艳 梁荣奇 韩俊 刘志勇*. 作物学报, 2016, 42(12):1764-1778 [ Full Text ]

 29. Genome-wide QTL mapping for wheat processing quality parameters in a Gaocheng8901/Zhoumai16 recombinant inbred line population

  Hui Jin, Weie Wen, Jindong Liu, Shengnan Zhai, Yan Zhang, Jun Yan, Zhiyong Liu, Xianchun Xia, Zhonghu He*. Frontiers in Plant Science, 2016, 7:1032 [ Full Text ]

 30. Fine genetic mapping of spot blotch resistance gene Sb3 in wheat (Triticum aestivum)

  Ping Lu, Yong Liang, Delin Li, Zhengzhong Wang, Wenbin Li, Guoxin Wang, Yong Wang1, Shenghui Zhou, Qiuhong Wu, Jingzhong Xie, Deyun Zhang, Yongxing Chen, Miaomiao Li, Yan Zhang, Qixin Sun, Chenggui Han, Zhiyong Liu*. Theor Appl Genet, 2016, 129:577-589  [ Full Text ]

 31. QTL mapping of flag leaf traits in common wheat using an integrated high-density SSR and SNP genetic linkage map

  Qiuhong Wu, Yongxing Chen, Lin Fu, Shenghui Zhou, Jiaojiao Chen, Xiaojie Zhao, Dong Zhang, Shuhong Ouyang, Zhenzhong Wang, Dan Li, Guoxin Wang, Deyun Zhang, Chengguo Yuan, Lixin Wang, Mingshan You, Jun Han, Zhiyong Liu*. Euphytica, 2016,208:337-351  [ Full Text ]

 32. TaXA21-A1 on chromosome 5AL is associated with resistance to multiple pests in wheat

  Meiyan Liu, Lei Lei, Carol Powers, Zhiyong Liu, Kimberly G. Campbell, Xianming Chen, Robert L. Bowden, Brett F. Carver, Liuling Yan*. Theor Appl Genet: 2016, 129:345-355    [ Full Text ]

 33. Genome‑wide linkage mapping of flour color‑related traits and polyphenol oxidase activity in common wheat

  Shengnan Zhai, Zhonghu He, Weie Wen, Hui Jin, Jindong Liu, Yong Zhang, Zhiyong Liu, Xianchun Xia. Theor Appl Genet: 2016, 129:377-394  [ Full Text ]

 34. The impact of resistant and susceptible wheat cultivars on the multiplication of Heterodera filipjevi and H. avenae in parasite-infested soil

  Lei Cui, L. Sun, X. Gao, W. Song, Xiaoming Wang, H.L. Li, Zhiyong Liu, W.H. Tang, Hongjie Li. Plant Pathology. 2016, 65:1192-1199

 35. Genetic and physical mapping of powdery mildew resistance gene MlHLT in Chinese wheat landrace Hulutou

  Zhenzhong Wang, Hanwen Li, Deyun Zhang, Li Guo, Jiaojiao Chen, Yongxing Chen, Qiuhong Wu, Jingzhong Xie, Yan Zhang, Qixin Sun, Jan Dvorak, Ming-Cheng Luo, Zhiyong Liu*. Theor Appl Genet: 2015,128:365-373  [ Full Text ]

 36. Dynamic evolution of resistance gene analogs in the orthologous genomic regions of powdery mildew resistance gene MlIW170 in Triticum dicoccoides and Aegilops tauschii

  Yong Liang, Deyun Zhang, Shuhong Ouyang, Jingzhong Xie, Qiuhong Wu, Zhenzhong Wang, Yu Cui, Ping Lu, Dong Zhang, Ziji Liu, Jie Zhu, Yongxing Chen, Yan Zhang, Ming-Cheng Luo, Jan Dvorak, Naxin Huo, Qixin Sun, Yong-Qiang Gu*, Zhiyong Liu*. Theor Appl Genet: 2015, 128(8):1617-1629  [ Full Text ]

 37. Comparative fine mapping of the Wax 1 (W1) locus in hexaploid wheat

  Ping Lu, Jinxia Qin, Guoxin Wang, Lili Wang, Zhenzhong Wang, Qiuhong Wu, Jingzhong Xie, Yong Liang, Yong Wang, Deyun Zhang, Qixin Sun, Zhiyong Liu*. Theor Appl Genet: 2015, 128(8):1595-1603  [ Full Text ]

 38. High-density linkage map construction and QTL mapping of grain shape and size in the wheat population Yanda1817 × Beinong6

  Qiuhong Wu, Yongxing Chen, Shenghui Zhou, Lin Fu, Jiaojiao Chen, Yao Xiao, Dong Zhang, Shuhong Ouyang, Xiaojie Zhao, Yu Cui, Deyun Zhang, Yong Liang, Zhenzhong Wang, Jingzhong Xie, Jinxia Qin, Guoxin Wang, Delin Li, Yinlian Huang, Meihua Yu, Ping Lu, Lili Wang, Ling Wang, Hao Wang, Chen Dang, Jie Li, Yan Zhang, Huiru Peng, Chengguo Yuan, Mingshan You, Qixin Sun, Jirui Wang, Lixin Wang, MingCheng Luo, Jun Han, Zhiyong Liu*. PloS ONE: 2015, 10(2):e0118144  [ Full Text ]

 39. Comparative genetic mapping revealed powdery mildew resistance gene MlWE4 derived from wild emmer is located in same genomic region of Pm36 and Ml3D232 on chromosome 5BL

  Dong Zhang, Shuhong Ouyang, Lili Wang, Yu Cui, Qiuhong Wu, Yong Liang, Zhenzhong Wang, Jingzhong Xie, Deyun Zhang, Yong Wang, Yongxing Chen, and Zhiyong Liu*. Journal of Integrative Agriculture: 2015,14:603-609  [ Full Text ]

 40. 河南省近年审定小麦品种基于系谱和SNP 标记的遗传多样性分析

  曹廷杰, 谢菁忠, 吴秋红, 陈永兴, 王振忠, 赵 虹, 王西成, 詹克慧, 徐如强, 王际睿, 罗明成, 刘志勇*. 作物学报: 2015, 41(2):197-206   [ Full Text ]

 41. 河南小麦新育成品种(系)白粉病抗性鉴定与分子标记检测

  曹廷杰, 陈永兴, 李丹, 张 艳, 王西成, 赵虹, 刘志勇*. 作物学报: 2015, 41(8):1172-1182   [ Full Text ]

 42. 燕大1817/北农6 号重组自交系群体穗部性状的QTL定位

  吴秋红, 陈娇娇, 陈永兴, 周升辉, 傅 琳, 张德云, 肖 尧,王国鑫, 王振忠,王立新, 韩 俊, 袁成国, 尤明山, 刘志勇*. 作物学报: 2015, 41(3):349-358  [ Full Text ]

 43. Fine genetic mapping and toward physical mapping of powdery mildew resistance gene MlIW172 originating from wild emmer (Triticum dicoccoides)

  Shuhong Ouyang, Dong Zhang, Jun Han*, Xiaojie Zhao, Yu Cui, Wei Song, Naxin Huo, Yong Liang, Jingzhong Xie, Zhenzhong Wang, Qiuhong Wu, Yongxing Chen, Ping Lu, De-Yun Zhang, Lili Wang, Hua Sun, Tsomin Yang, Gabriel Keeble-Gagnere, Rudi Appels, Jaroslav Dolezˇel, Hong-Qing Ling, Mingcheng Luo, Yongqiang Gu, Qixin Sun, Zhiyong Liu*. PloS ONE: 2014, 9(6):e100160   [ Full Text ]

 44. Comparative genetic mapping and genomic region collinearity analysis of the powdery mildew resistance gene Pm41

  Zhenzhong Wang, Yu Cui, Yongxing Chen, Deyun Zhang, Yong Liang, Dong Zhang, Qiuhong Wu, Jingzhong Xie, Shuhong Ouyang, Delin Li, Yinlian Huang, Ping Lu, Guoxin Wang, Meihua Yu, Shenghui Zhou, Qixin Sun, Zhiyong Liu*. Theor Appl Genet: 2014,127:1741-1751   [ Full Text ]

 45. A MITE insertion into the 3′-UTR regulates the transcription of TaHSP16.9 in common wheat.

  Jingting Li, Zhenzhong Wang, Huiru Peng, Zhiyong Liu*. The Crop Journal: 2014, 2:381-387   [ Full Text ]

 46. Molecular mapping of a recessive powdery mildew resistance gene in spelt wheat cultivar Hubel

  Fuxiang Peng, Na Song, Hongxia Shen, Haibin Wu, Hongtu Dong, Jing Zhang, Yinghui Li, Huiru Peng, Zhongfu Ni, Zhiyong Liu, Tsomin Yang, Baoyun Li, Chaojie Xie, Qixin Sun. Molecular Breeding. 2014, 34:491-500

 47. 高产抗病冬小麦新品种"农大1108"

  陈永兴,吴秋红,袁成国,尤明山,解超杰,田素华,杨作民,孙其信,刘志勇. 麦类作物学报: 2014, 34(2):284 [ Full Text ]

 48. 高产抗病冬小麦新品种"农大399"

  陈永兴,吴秋红,袁成国,尤明山,解超杰,田素华,杨作民,孙其信,刘志勇. 中国种业: 2014, 2:63 [ Full Text ]

 49. 普通小麦品种农大399抗白粉病基因SSR和AFLP-SCAR分子标记

  李丹,袁成国,吴海彬,张栋,梁永,王振忠,吴秋红,陈永兴,杨作民,孙其信,刘志勇. 植物遗传资源学报:2013,14:101-106   [ Full Text ]

 50. 小麦抗叶锈病基因Lr9的分子标记及其检测

  刘子记,梁永,朱婕,李根桥,杨作民,孙其信,刘志勇. 麦类作物学报: 2013, 33:236-242 [ Full Text ]

 51. Comparative high-resolution mapping of the wax inhibitors Iw1 and Iw2 in hexaploid wheat.

  Haibin Wu, Jinxia Qin, Jun Han, Xiaojie Zhao, Shuhong Ouyang, Yong Liang, Dong Zhang, Zhenzhong Wang, Qiuhong Wu, Jingzhong Xie, Yu Cui, Huiru Peng, Qixin Sun*, Zhiyong Liu*. PloS ONE: 2013, 8(12):e84691   [ Full Text ]

 52. The maize glossy13 gene, cloned via BSR-Seq and Seq-Walking encodes a putative ABC transporter required for the normal accumulation of epicuticular waxes

  Li L, D Li, S Liu, X Ma, CR Dietrich, HC Hu, G Zhang, Z Liu, J Zheng, G Wang, PS Schnable*. PloS ONE: 2013, 8(12):e82333   [ Full Text ]

 53. A pathogenicity determinant overcoming Brachypodium distachyon Bd3-1 resistance resides in the Triple Gene Block 1 movement protein of the Norwich strain of Barley stripe mosaic virus

  Mi Yeon Lee, Lijie Yan, Florien A. Gorter, Brian Y.T Kim, Yu Cui, Yue Hu, Cheng Yuan, Jessica Grindheim, Uma Ganesan, Zhiyong Liu, Chenggui Han, Jialin Yu, Dawei Li* and Andrew O. Jackson*. J. of General Virology: 2012, 93:2529-2756   [ Full Text ]

 54. Fine mapping of the Bsr1 barley stripe mosaic virus resistance gene in the model grass Brachypodium distachyon

  Yu Cui, Mi Yeon Lee, Naxin Huo, Jennifer Bragg, Lijie Yan, Cheng Yuan, Cui Li, Sara J. Holditch, Jingzhong Xie, Ming-Cheng Luo, Dawei Li, …, Yong Qiang Gu, John P. Vogel, Andrew O. Jackson* Zhiyong Liu*, and David F. Garvin. PloS ONE: 2012,7(6):e38333   [ Full Text ]

 55. Identification and comparative mapping of a powdery mildew resistance gene derived from wild emmer (Triticum turgidum var. dicoccoides) on chromosome 2BS

  Ziji Liu, Jie Zhu, Yu Cui, Yong Liang, Haibin Wu, Wei Song, Qing Liu, Tsomin Yang, Qixin Sun*, Zhiyong Liu*. Theor Appl Genet: 2012,124:1041-1049 [ Full Text ]

 56. Stripe rust resistance in the wheat cultivar Jagger is due to Yr17 and a novel resistance gene

  Tilin Fang, Kimberly G. Campbell, Zhiyong Liu, Xianming Chen, Anmin Wan, Shan Li, Ziji Liu, Shuanghe Cao, Yihua Chen, Robert L. Bowden, Brett F. Carver, and Liuling Yan*. Crop Science: 2011, 51(6):2455-2465 [ Full Text ]

 57. A high throughput Barley Stripe Mosaic Virus vector for virus induced gene silencing in monocots and dicots

  Cheng Yuan, Cui Li, Lijie Yan, Andrew O Jackson, Zhiyong Liu, Chenggui Han, Jialin Yu, Dawei Li*. PloS ONE:2011, 6(10):e26468 [ Full Text ]

 58. 小麦抗白粉病基因Pm42的EST连锁图谱构建和比较基因组学分析

  刘子记, 朱 婕, 华 为, 杨作民, 孙其信, 刘志勇. 作物学报: 2011, 37(9):1569-1576 [ Full Text ]

 59. 野生二粒小麦导入普通小麦抗白粉病基因MlWE27的鉴定和分子标记

  华为,郭霞,朱婕,刘子记,崔钰,吴海彬,肖颖妮,解超杰,杨作民,孙其信,刘志勇. 农业生物技术学报: 2010,18:3-9 [ Full Text ]

 60. Genetic and comparative genomics mapping reveals that a powdery mildew resistance gene Ml3D232 originating from wild emmer co-segregates with an NBS-LRR analog in common wheat (Triticum aestivum L.)

  Hongtao Zhang, Haiying Guan, Jingting Li, Chaojie Xie, Xiayu Duan, Yilin Zhou, Tsomin Yang, Qixin Sun*, Zhiyong Liu*. Theor Appl Genet: 2010,121:1613-1621 [ Full Text ]

 61. Genome sequencing and analysis of the model grass Brachypodium distachyon

  The International Brachypodium Initiative. Nature: 2010,463:763-768 [ Full Text ]

 62. Cloning of papaya chromoplast specific lycopene β-cyclase, CpCYC-b, controlling fruit flesh color revealed conserved microsynteny and a recombination hotspot

  Andrea L. Blas, Ray Ming, Zhiyong Liu, Olivia J. Veatch, Robert E. Paull, Paul H. Moore, Qingyi Yu*. Plant Physiology: 2010,152:2013-2020 [ Full Text ]

 63. Identification and molecular mapping of a leaf rust resistance gene in spelt wheat landrace Altgold

  Yanjie Wang, Huiru Peng, Gang Liu, Chaojie Xie*, Zhongfu Ni, Tsomin Yang, Zhiyong Liu and Qixin Sun*. Euphytica:2010,174:371-375 [ Full Text ]

 64. Molecular identification of a new powdery mildew resistance gene Pm41 on chromosome 3BL derived from wild emmer (Triticum turgidum var. dicoccoides)

  Genqiao Li, Tilin Fang, Hongtao Zhang, Chaojie Xie, Hongjie Li, Tsomin Yang, Eviatar Nevo, Tzion Fahima, Qixin Sun*, Zhiyong Liu*. Theor Appl Genet: 2009,119:531-539 [ Full Text ]

 65. Identification and genetic mapping of pm42, a new recessive wheat powdery mildew resistance gene derived from wild emmer (Triticum turgidum var. dicoccoides)

  Wei Hua, Ziji Liu, Jie Zhu, Chaojie Xie, Tsomin Yang, Yilin Zhou, Xiayu Duan, Qixin Sun*, Zhiyong Liu*. Theor Appl Genet: 2009,119:223-230 [ Full Text ]

 66. A‘one-marker-for-two-genes’ approach for efficient molecular discrimination of Pm12 and Pm21 conferring resistance to powdery mildew in wheat

  Wei Song, Chaojie Xie, Jinkun Du, Hao Xie, Qing Liu, Zhongfu Ni, Tsomin Yang, Qixin Sun*, Zhiyong Liu*. Molecular Breeding: 2009, 23:357-363 [ Full Text ]

 67. 来自野生二粒小麦IW3和IW10的两个抗白粉病基因的鉴定及SSR标记定位

  李根桥,房体麟,张宏涛,解超杰,杨作民,孙其信,刘志勇. 作物学报: 2009, 35(5):761-767 [ Full Text ]

 68. 野生二粒小麦导入普通小麦的抗白粉病基因MlWE29分子标记定位

  张连松 ,华为,关海英,李根桥,张宏涛,解超杰,杨作民,孙其信,刘志勇. 作物学报: 2009, 35(6):998-1005 [ Full Text ]

 69. 小麦骨干亲本“胜利麦/燕大1817”杂交组合后代衍生品种遗传构成解析

  韩俊,张连松,李静婷,石丽娟,解超杰,尤明山,杨作民,刘广田,孙其信,刘志勇. 作物学报: 2009, 35(8):1395-1404 [ Full Text ]

 70. 野生二粒小麦导入普通小麦的抗白粉病基因MlWE18分子标记定位

  韩俊,张连松,李根桥,张宏涛,解超杰,杨作民,孙其信,刘志勇. 作物学报: 2009, 35(10):1791-1797 [ Full Text ]

 71. 普通小麦品种Brock抗白粉病基因分子标记定位

  李根桥,房体麟,朱婕,高亮亮, 李闪, 解超杰,杨作民,孙其信,刘志勇. 作物学报: 2009, 35(9):1613-1619 [ Full Text ]

 72. 小麦条锈病抗源S2199抗病基因分子标记及其与Yr5的关系

  房体麟,程颖,李根桥,徐世昌,解超杰,尤明山,杨作民,孙其信,刘志勇. 作物学报: 2008, 34(3):355-360 [ Full Text ]

 73. 普通小麦品种“豫麦66”抗白粉病基因的鉴定与分子标记

  胡铁柱,李洪杰,刘子记,解超杰,周益林,段霞瑜,贾 旭,尤明山,杨作民,孙其信,刘志勇. 作物学报: 2008, 34(4):545-550 [ Full Text ]

 74. 小麦品种“唐麦4号”抗白粉病基因的分子标记与染色体定位

  胡铁柱,李洪杰,解超杰,尤明山,杨作民,孙其信,刘志勇. 作物学报: 2008,34(7):1193-1198 [ Full Text ]

 75. Expression of defence-related genes in wheat carrying Lr34/Yr18 genes for adult plant resistance to leaf rust

  Hua W, Soltanloo H., Lu, J, Puchalski B, Frick M, Liu ZY, Laroche A, Gaudet D. Canadian Journal of Plant Pathology: 2008,30:368-369

 76. Identification and genetic mapping of a powdery mildew resistance gene in wild emmer (Triticum dicoccoides) accession IW72 from Israel

  Xiaoling Ji, Chaojie Xie*, Zhongfu Ni, Tsomin Yang, Eviatar Nevo, Tzion Fahima, Zhiyong Liu, Qixin Sun*. Euphytica:2007,159:385-390 [ Full Text ]

 77. Molecular identification of Pm12-carrying introgression lines in wheat using genomic and EST-SSR markers

  Wei Song, Hao Xie, Qing Liu, Chaojie Xie, Zhongfu Ni, Tsomin Yang, Qixin Sun*, Zhiyong Liu*. Euphytica: 2007,158:95-102 [ Full Text ]

 78. Molecular mapping of a dominant non-glaucousness gene from synthetic hexaploid wheat (Triticum aestivum L.)

  Qing Liu, Zhongfu Ni, Huiru Peng,Wei Song, Zhiyong Liu, Qixin Sun*. Euphytica: 2007,155:71-78 [ Full Text ]

 79. Characterization of wheat-triticale lines resistant to powdery mildew, stem rust, stripe rust, wheat curl mite, and limitation on spread of WSMV

  Hongjie Li, R. L. Conner, Zhiyong Liu, Yiwen Li, Yu Chen, Yilin Zhou, Xiayu Duan, Tianmin Shen, Qin Chen, R. J. Graf, and Xu Jia. Plant Disease: 2007, 91(4):368-374 [ Full Text ]

 80. 小麦品种贵农21抗条锈病基因的SSR标记

  程颖,宋伟,刘志勇,解超杰,倪中福,彭惠茹,聂秀玲,杨作民,孙其信. 作物学报: 2006, 32(12):1867-1872 [ Full Text ]

 81. Identification of differentially expressed genes in leaf and root between wheat hybrid and its parental inbreds using PCR-based cDNA subtraction

  Yingyin Yao, Zhongfu Ni, Yinhong Zhang, Yan Chen, Yuhua Ding, Zongfu Han, Zhiyong Liu, Qixin Sun. Plant Molecular Biology: 2005,58(3):367-384 [ Full Text ]

 82. A primitive Y chromosome in papaya marks incipient sex chromosome evolution

  Zhiyong Liu, Paul H. Moore, Hao Ma, Christine Ackerman, M. Ragiba, Qingyi Yu, P. Heather, Mina Kim, J. Charlton, J.I. Stiles, F.T. Zee, Andrew H. Paterson, Ray Ming*. Nature: 2004,427:348-352 [ Full Text ]

 83. High-density linkage mapping revealed suppression of recombination at the sex determination locus in papaya

  Hao Ma, Paul H. Moore, Zhiyong Liu, Mina S. Kim, Qingyi Yu, M.M.M. Fitch, T. Sekioka, Andrew H. Paterson, Ray Ming*. Genetics: 2004,166:419-436 [ Full Text ]

 84. Genetic relationship of macadamia cultivars and species revealed by AFLP markers

  Denise Steiger, Paul H. Moore, F. Zee, Zhiyong Liu, Ray Ming* (2003) Genetic relationship of macadamia cultivars and species revealed by AFLP markers. Euphytica: 2003,132:269-277 [ Full Text ]

 85. Molecular markers for sex determination in papaya (Carica papaya L.)

  Deputy J. C., Ray Ming, Hao Ma, Zhiyong Liu, M. M. M. Fitch, M. Wang, R. Manshardt, J. I. Stiles. Theor Appl Genet: 2002,106:107-111 [ Full Text ]

 86. A PCR assay for rapid discrimination of cytoplasm types in maize

  Zhiyong Liu, Stephen O. Peter, Muhua Long, U. Weingartner, Peter Stamp and Oiliver Kaeser. Crop Science: 2002,42:566-569 [ Full Text ]

 87. Molecular characterization of a powdery mildew resistance gene Pm30 in wheat originating from wild emmer (Triticum turgidum var. dicoccoides)

  Zhiyong Liu, Qixin Sun*, Zhongfu Ni, Eviatar Nevo, Tsomin Yang. Euphytica: 2002,123:21-29 [ Full Text ]

 88. Development of SCAR markers linked to the Pm21 gene conferring resistance to powdery mildew in wheat

  Zhiyong Liu, Qixin Sun*, Zhongfu Ni, Tsomin Yang. Plant Breeding: 1999,118:215-219 [ Full Text ]

 89. Identification of a hybrid-specific expressed gene encoding novel RNA-binding protein in wheat seedling leaves using differential display of mRNA

  Zhongfu Ni, Qixin Sun*, Zhiyong Liu, Limin Wu, Xiaoling Wang. Mol Gen Genet: 2000, 263:934-938

 90. Differential gene expression between wheat hybrids and their parental inbreds in seedling leaves

  Qixin Sun*, Zhongfu Ni, Zhiyong Liu. Euphytica: 1999,106:117-123

 91. Genetic relationships and diversity among Tibetan wheat, common wheat and European spelt wheat revealed by RAPD makers

  Qixin Sun*, Zhongfu Ni, Zhiyong Liu, Jianwei Gao, Tiecheng Huang. Euphytica: 1998, 99:205-211